Åben låge-dag

Åben Låge-dag er en dejlig dag, hvor dagpleje og private passere inviteres ind i børnehaven. Vi laver sjove aktiviteter for store og små og madpakkerne kan spises i fællesskabet. Har været aflyst i 20/21 grundet Covid 19.

Åben låge-dag i Horne Børnehus

Åbne låge dage har været aflyst i 2020  grundet COVID19

Børnene ser frem til denne dag. Det er en kærkommen mulighed for at hilse på sin gamle dagplejer. Måske har hun lillesøster eller lillebror med. I børnehaven har vi tilrettelagt et program for dagen. Det kan være et tema eller en idrætsdag med masser af bevægelse.

Store hygger sig med små. Dagplejerne har ofte madpakker med, så vi kan spise sammen. 

Dagen er med til at understøtte og lette overgangen fra dagpleje til institution. Børnene har deres gang i børnehaven ved flere lejligheder. 

...også til hverdag

Vi venter ikke kun på, at det skal blive åben låge-dag. Hvis vi har særlige begivenheder på programmet,  inviterer vi dagplejen ind. Således har de også været med til for eksempel fastelavnsfest, maddag og motionsdag i børnehaven.

Vi kender hinanden, og er alle en del af lokalsamfundet. Vi har et godt samarbejde omkring børnene. Det er en styrke i sig selv.