Markedsdag

Siden vi blev landsbyordning i 2012, har vi holdt en årlig markedsdag i maj. Det er en festlig dag for både store og små på Brahesminde, afdeling Horne - og også en dag som børn og voksne altid ser frem til. Aflyst 2021.

Markedsdag i maj - aflyst den 28. maj 2020 pga. Covid19

Vores markedsdag er for hele Brahesminde og lokalområdet i Horne. Den er helt på børnenes præmisser. Alle kan være med. Børnene har deres egne boder og børnehaven har også boder. Det emmer af aktivitet i skolegården.

Eksempler på boder

 • Ram en kartoffel.
 • Dåsekast.
 • Det muntre køkken.
 • Styltekonkurrence.
 • Tombola.
 • Fiskedam.
 • Guldgraverne.
 • Pilekast og balloner.
 • Sæbebobler.
 • Kuglekast.
 • Sækkeløb.
 • Genbrugsbiksen.

Derudover kan der købes pølser, popcorn, sodavand, kage, kaffe og chili con carne.

Dagplejen og de lokale foreninger er også inviteret. Vi har som regel besøg af badmintonafdelingen, Horne Lands Støtteforening, Lokalrådet, Folkemindesamlingen og Musikskolen. 

Det er en god dag, der er medvirkende til at give børnene rødder og vinger.

Aftensang

Hele arrangementet afsluttes med vores fantastiske Horne Mandskor, der synger solen ned.