Dagligdagen

I Børnehus Horne er dagligdagen indrammet og lagt i en fast struktur. Børnene ved, hvad der skal ske, og det giver tryghed og forudsigelighed. Der er dog også plads til spontanitet. I 2021 har vi været og er stadig udenfor mest muligt, grundet Covid19

Start på dagen 

Vi åbner sammen med SFO’en alle dage på åbne-stuen, hvor vi tilbyder morgenmad fra klokken 6.15 til 7.30.

Vi ønsker at skabe en rolig og hyggelig stemning og dermed en god start på dagen for store og små.

Klokken 7.30 sendes skolebørnene i skole, og klokken 8.30 går aktiviteterne så småt i gang.

Vi prioriterer at arbejde i mindre grupper med børnene for at optimere nærværet og dermed også børnenes udvikling. Vi tager højde for børnenes venskaber i gruppesammensætningen.

Naturgruppen

Klokken ca. 9.00 er der afgang for Naturgruppen. De skal ud på deres faste base i Sollerup skov. De er af sted 3 gange om ugen året rundt.

Naturgruppen udgør tilsammen 16 børn fra Horne og Svanninge, så vi samarbejder også på tværs af de to børnehuse.

Du kan læse mere om Naturgruppen her

Har du mødt en snegl på vej'n?

For de børn, der er tilbage, er der lidt formiddagsmad klokken 9.00. Den voksne har måske planlagt en aktivitet, men af og til viser det sig, at børnene er optagede af noget helt andet. Vi laver samlinger ud fra børnenes perspektiv og griber deres indspark.

Ved samlingerne sidder vi sammen i mindre grupper og får madpakker eller frugt. De pædagogiske aktiviteter er tilrettelagt i forhold til de forskellige aldersgrupper. Det kan være kimsleg, sangleg eller noget andet foruden børnenes egen spontanitet.

Gruppens fællesskabsfølelse udvikles gennem dialog. Alle er vigtige og har noget at sige. Det er også en måde, at understøtte demokratisk dannelse.

Det gør vi ved at øve at

  • vente på tur
  • fortælle
  • lytte
  • være vedholdende

alt imens vi understøtter visuelt med piktogrammer eller viser, for eksempel den før omtalte snegl, på smartboard.

Vi kigger på fællesskabet og handler efter børnegruppens behov eller initiativer.

Efter samlingen kan børnene, alt efter pædagogiske aktiviteter, både være ude eller inde. Vi laver aktiviteter i grupper rundt i huset. Vi er ude på opdagelse i stort set i alt slags vejr.

Madpakketid

Klokken 11.00 spiser vi. Der læses ofte historier, hvor vi også laver små opmærksomhedslege og inddrager børnene i historierne.

Over middag leger alle på legepladsen. En gang om ugen kommer SFO-personalet og passer børnene, mens de voksne holder møde. Det er en god måde for børnene at lære andre voksne at kende - voksne som i nær eller fjern fremtid skal overtage børnene, når de starter i skole.

Klokken 13.30 er der eftermiddagsfrugt. Børnene har frugten med hjemmefra. Det er rart at få lidt ny energi på dette tidspunkt af dagen.  

Det er den røde tråd i børnenes liv som gør overgangene nemmere siden hen. Der er gennem hverdagssamtaler, at vi formidler nærvær, viden og kultur. Det er det, vi kan i en Landsbyordning.