Børn med særlige behov

I vores dagligdag er vi opmærksomme på de børn, som af den ene eller anden årsag har svært ved at begå sig. Vi støtter og guider dem i hverdagen og inddrager forældrene til åben dialog. Vi samarbejder også med kommunens konsulenter omkring børnene. Forældrene er altid inddragede.

Børn kan være meget forskellige, og derfor har de også forskellige behov. Nogle børn har helt særlige behov, og i Horne Børnehus støtter vi op om, at det er vigtigt, at der er plads til alle. 

Vi skelner imellem børn med særlige behov, som børn

  • Der i en kort afgrænset periode har særlig brug for støtte og opmærksomhed.
  • Der i en længere periode har særlig brug for støtte og opmærksomhed.

Børn med særlige behov har også mange kompetencer, og de skal også udvikles.

Alle børn har ret til en god ven og gode kammerater. Den voksne skal se og handle over for børn med et særligt behov, så en tidlig indsats kan finde sted.

Vi laver indsatsplaner i samarbejde med forældrene, som skal støtte barnet i dets udvikling. 

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud til børn med særlige behov