Grønt Flag institution

Hos Brahesmindes Børnehus Horne bruger vi naturen i vores dagligdag. Vi ser naturens læringsrum, som en oplagt mulighed for at pirre til børnenes nysgerrighed og et sted, hvor alle kompetencer er i spil og udvikles.

Natur i børnehøjde

Vi formidler natur i børnehøjde, hvor alle kan være med. Der er forskel på, hvad man kan som 3-årig, og hvad man kan, når man er 5 år.

Aktiviteterne er tilrettelagt så alle får passende udfordringer. Vi undersøger naturen omkring os i nærmiljøet og i lokalsamfundet. 

Natur har et stort fokus hos os. Små og sjove aktiviteter for store og små, er en stor del af hverdagen. Vi har forskellige indgangs vinkler for at arbejde med natur.