Grønne Spirer

Vi er en af 5 institutioner i Danmark, som har været med siden Friluftsrådet lancerede deres Grønne Spirer koncept i 2005. Vi har netop modtaget det 16 grønne flag i 2021, for vores indsats.

Friluftsrådet og de Grønne Spirer

I Børnehus Horne har vi fokus på udelivet og naturen. Vi tilrettelægger Grønne Spirer-forløb året rundt, hvor vi går i dybden med planter, dyr, og insekter, som lever i naturen, og som er rundt omkring os. Vi arbejder med børnenes egen nysgerrighed og motivation.

Natur er mange ting. Den er lige udenfor døren, og fremfor alt er den håndgribelig.

Vores mål er, at børnene vil at få en større bevidsthed og udvikle en ansvarsfølelse overfor naturen.   

 

Grønne Spirer er et samarbejde med Friluftsrådet, der uddeler det Grønne Flag en gang om året.

Horne Børnehus har samtlige Grønne Flag siden 2006. 

Spirerne i børnehuset

Hele institutionen arbejder med naturaktiviteter, hvor vi inddrager de forskellige årstider. Vi formidler natur i børnehøjde, hvor alle kan være med. Der er forskel på, hvad man kan som 3-årig, og hvad man kan, når man er 5 år. Aktiviteterne er tilrettelagt så alle får passende udfordringer. Nøgleordene her er pille, rode, rage.

 

 

Det grønne flag

For at gøre sig fortjent til det grønne flag skal vi løbende lave naturaktiviteter med børnene. Vi skal dokumentere og formidle resultater, og til sidst skal vi sende materialet til Friluftsrådet, som kan belønne det med et grønt flag, hvis alle kriterier er opfyldte.

Vil du vide mere om Grønne Spirer?

At arbejde med natur i børnehøjde handler rigtig meget at mærke verden gennem alle sanser. Det er med til at udvikle de personlige og sociale kompetencer. 

Brahesminde Børnehus i Horne har samtlige 15 flag, siden projektet startede, hvilket vi er meget stolte af.