Hvad kendetegner os?

Børnehuset Horne består af vuggestue og børnehave i samme hus. Vi er en lille og tæt enhed, hvor børn og forældre kender hinanden. Vi har et dejligt nærmiljø, som vi gør brug af i hverdagen, og så er vi til udeliv, natur og grønt flag

Vi har god plads til den enkelte. Nærvær og omsorg præger billedet i det daglige arbejde med børnene. Dagen bringer sjove, spontane og lærerige oplevelser, store som små. Vi er aktive og leger og bevæger os hver dag.

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem natur, kultur og det gode børnehaveliv. Vi har oprettet en Naturgruppe, ligesom vi arbejder med Grønne Spirer i hele institutionen.

Vi har fokus på at skabe udfordrende læringsmiljøer, hvor der er masser af dialog og tid til fordybelse og ikke mindst plads til børnenes egne ideer.

Det arbejdes der med via

  • Verden - Den nære og det omliggende samfund.
  • Naturen - Årstidernes skiften, elementerne, science dyr, planter vejret og miljøet.
  • Kultur - Musik, drama og æstetik.
  • Bevægelse - Kropsbevidsthed og fysisk udfoldelse.
  • Sanser - Føle, smage, dufte, røre, se og opleve.

Overordnet handler det for os om disse fire begreber:

  • Omsorg
  • Opdragelse
  • Læring
  • Dannelse