Landsbyordning

Brahesmindes Skoler & Børnehuse dækker afdelingerne Horne og Svanninge. De består af skole, SFO, børnehave og vuggestue på begge matrikler. Barnet kan gå her, fra det er 0 - til det fylder 12 år.

Hvorfor vælge en landsbyordning?

Der er mange fordele forbundet med en landsbyordning. Børnene forbliver i en mindre enhed i det nære lokalmiljø, hvilket giver tryghed.

Børnene lærer hurtigt området, kammeraterne og de voksne at kende. Genkendelighed og overskuelighed gennemsyrer  vores arbejde og giver tryghed for børn og forældre.

Børnene får tidligt deres gang på skolen. Vi går på besøg i faguger og deltager i morgensamling, motionsløb og teaterforestillinger, ligesom vi også er en fast del af julesamlinger og ferieafslutninger. 

Værdisæt for Brahesminde Skoler & Børnehuse

  • at forme livsduelige børn gennem leg og læring

Vi tager hånd om: 

  • Mangfoldighed - forskellighed er en ressource
  • Det grønne og aktive liv
  • Tryghed, trivsel og glæde
  • Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
  • Vores læring

 

 

 

Definition på en landsbyordning

Begrebet landsbyordning betyder, at en folkeskole med SFO og et dagtilbud har fælles ledelse og fælles bestyrelse.

Landsbyordningerne har til opgave at skabe en større sammenhæng mellem enhederne og sikre økonomisk og faglig bæredygtighed.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 7 landsbyordninger. 

Tilsyn

Her kan du se Brahesmindes tilsynsnotat på Dagtilbud Horne og Svanninge.