Pædagogik

Vi arbejder ud fra en anerkendende, inkluderende og ressourcetænkende tilgang. Alle, både børn og voksne, er vigtige for fællesskabet og hvert enkelt barn har værdi i sig selv. Vi tænker helhedsorienteret.

Vi har fokus på at styrke det enkelte barn i troen på, at det har værdi i sig selv. Anerkendelse skaber tryghed og øger selvværdet - og frisætter derfor energi til at give sig i kast med at erobre verden. Vi ser det enkelte barn og søger at forstå dets intention.

Vi arbejder med en helhedsorienteret tænkning omkring det enkelte barn og gruppen, og dermed arbejder vi hele tiden med fællesskabet og giver tid og rum til fordybelse.   

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet