Barnet i centrum

Vi arbejder med "Barnet i centrum" i børnehuset. Det betyder, at arbejdet med overgange og forældresamarbejdet, er præget af en fælles rød tråd fra dagpleje og vuggestue til børnehaven og videre til SFO og skole. Det giver overblik og forudsigelighed

Den røde tråd

Overgangene mellem institutioner er meget vigtige i et lille barns liv. 

Derfor arbejder vi - ligesom kommunens øvrige institutioner - efter materialet "Barnet i centrum" som følger barnet, fra det starter i institution, til det går i skole. Det skaber genkendelighed og fælles sprog.

Vi bruger materialet i forbindelse med forældresamtaler. Vi holder obligatoriske samtaler 3-5 måneder efter opstart og igen i efteråret inden barnet skal i forårs-SFO. 

Hvis der er behov for det, holder vi også en samtale, inden barnet starter og  eventuelt også i løbet af børnehavetiden. 

Læs mere om "Barnet i centrum"