De 7 kompetencer

De 7 kompetencer handler om at gøre barnet klar til læring. Gennem leg arbejder vi med syv forskellige kompetencer, som giver børnene et godt fundament i livet. Klar til læring gør børn livsduelige.

Vi ser læring som en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig ved at deltage i forskellige sociale sammenhænge. Læring sker overalt; gennem leg, aktiviteter og oplevelser. Børnene skal færdes i såvel frie som strukturerede læringsmiljøer, der giver mening.

Hverdagslivet skal være præget af aktiviteter eller læringsmiljøer, der emmer af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed.

Al læring sker i samspil med andre. Derfor er relationer centrale omdrejningspunkter, i det pædagogiske arbejde med børnene.

Læring og dannelse sker i situationer, der giver mulighed for fornyelse, fordybelse, forundring og forandring.

Vi arbejder med konceptet "Klar til læring". Det omhandler især nedenstående 7 kompetencer. Klik på linkene og se en lille video med hver.