Brahesminde Børnehuse - Pædagogisk Læreplan

De 6 læreplanstemaer

 

Vi arbejder med nye styrkede pædagogiske læreplaner. 

Vi har fokus på institutionens læringsmiljøer og på at understøtte børnenes aktive deltagelse. I tilrettelæggelsen af hverdagen, tager vi afsæt i  læreplanens 6 temaer

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Her kan I læse Brahesmindes pædagogiske læreplan 2021. 

Siden bliver løbende opdateret, efterhånden som vores pædagogiske praksis udvikler sig.

Nye tiltag bliver sat i søen, børnegruppen eller konteksten ændrer sig og kalder på små justeringer hen ad vejen og det forholder vi os til. 

Vores pædagogiske læreplan hjælper os med at have fingrene på pulsen. 

Denne udgave er udgivet 30.06.2021