Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal lave pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene.

Faaborg-Midtfyn Kommune vægter  høj grad, at de nye styrkede læreplaner skal komme godt fra start.

Vi er i skrivende stund, i gang med at lave miniprojekter, som er en del af de nye styrkede læreplaner. Hertil laver vi praksisfortællinger, der giver et indblik i vores hverdag.

De 6 læreplanstemaer

Vi arbejder med den nye styrkede pædagogiske læreplan, som blev vedtaget i sommeren 2018. 

Vi har fokus på institutionens læringsmiljøer og på at understøtte børnenes aktive deltagelse. I tilrettelæggelsen af hverdagen, tager vi afsæt i  læreplanens 6 temaer

  • Alsidig personlig udvikling.
  • Kommunikation og sprog.
  • Krop, sanser og bevægelse.
  • Kultur, æstetik og fællesskab.
  • Natur, udeliv og science.
  • Social udvikling.

Læs den pædagogiske læreplan for Børnehus Horne (Bemærk, at "Kærnehuset" er vores gamle navn)