Vores læring

Vi ser læring som en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig. Læring sker overalt i leg og aktiviteter og i fællesskabet

Læringsbegreb for Brahesmindes Børnehuse

Der er stor forskel på det lille barn i vuggestuen og den kommende skolestarter, men fællestrækkene, uanset alder er, at hverdagslivet skal være præget af afstemte aktiviteter og læringsmiljøer, der passer til børnegruppen. Der skal være stort fokus på børnenes stemmer og initiativer og hvad vi kan gøre for at understøtte disse. 

Al læring sker i samspil med andre. Derfor er relationer centrale omdrejningspunkter i det pædagogiske arbejde med børnene. Det giver fællesskabsfølelse.

Læring sker i situationer, der giver mulighed for fornyelse, fordybelse og forandring.

Dannelse sker, når det nye forankres. 

Læring og samspil

Uanset om vi kigger på det lille barn i vuggestuen eller den kommende skolestarter, er fællestrækkene for læring, at hverdagslivet skal være præget af afstemte aktiviteter og læringsmiljøer, der giver mening.

Al læring sker i samspil med andre. Derfor er relationer og fællesskab centrale omdrejningspunkter i det pædagogiske arbejde med børnene.