Skolestart

Skolestart - her er en landsbyordning i sit rette element. På Brahesminde er den røde tråd synlig og i spil. Vi er en tæt lille enhed, og samarbejdet i overgangen er vigtig, for at dit barn trives. Startskuddet lyder, når Forårs SFO'en går i gang 1. april.

Når børn oplever en god overgang fra børnehave til forårs-SFO og skole, gavner det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. 

Det tætte samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole er med til at sikre børn en tryg og sammenhængende overgang hos os på Brahesminde.

Især i det sidste år i børnehaven, er de kommende skolebørn mere med på skolen, for eksempel til morgensang, temauger, teaterforestillinger. 

I børnenes sidste år i børnehaven arbejder vi med skoleparathedsundersøgelser, sprogscreeninger og lignende. Gradvist fylder skolerelaterede aktiviteter mere og mere i børnenes hverdag samtidig med, at legen fortsat har stort fokus. 

Vi har mulighed for at sætte ind med eventuelle støttebehov, inden barnet starter i skolen.

Noget, af det, der letter overgangen fra børnehave til skole, er forårs-SFO, hvor børnene starter i april. Når børnene efter sommerferien starter i 0. klasse, er de således mere robuste i forhold til at møde den omvæltning, det er at starte i skole.

Læs mere om forårs-SFO

En naturlig forlængelse af forårs-SFO er at fortsætte på en af Brahesminde Skolers afdelinger i enten Horne eller Svanninge.

Læs mere om Brahesminde Skoler