Om os

Børnehuset Horne består af vuggestue og børnehave i samme hus. Vi er beliggende på Horne Land ved Faaborg tæt på skov og strand. Vi er en del af Landsbyordningen Brahesminde. Der er plads til 4 vuggestuebørn og ca. 50 børnehavebørn. Vi har arbejder meget med natur og har en base i Sollerup skov og egen bus til at komme derhen. Alle børn har ret til natur.

Hvem er vi?

Vuggestuen

Vi har 4 vuggestuepladser i Børnehus Horne. Når barnet starter i vuggestuen, er det vigtigt at I giver jer god tid til at fortælle om barnet; dets rutiner, vaner og generelle trivsel. Fundamentet i samarbejdet omkring barnet, er gensidighed.

Alle har ret til at udvikle sig fra hver deres ståsted.

For vuggestue barnet er verden pludselig blevet stor og det kan være en stor omvæltning for barnet, at lære, for eksempel at blive afleveret. Vi tager os god tid til at lære det nye barn og familien at kende. Ingen kender sit barn bedre end mor eller far og den viden vil vi gerne kunne drage nytte af. Barnet er nysgerrigt og vil gerne lære nyt, derfor har vi stort fokus på vores læringsmiljø.

Børnehaven

Det ca. 3 årige barn, der starter børnehave, står også over for en stor omvæltning. Barnet kommer enten fra en dagplejer eller måske hjemmefra. Det vil møde en ny verden; fuld af underfundige nye og lærerige indtryk og oplevelser. 

Også her er omsorg og nærvær og tryghed en vigtig faktor. Når barnet er trygt i de nye omgivelser er det parat til at lære verden at kende på ny. Det vil få nye kammerater og relationer til andre udenfor hjemmet. De voksne  har hver deres ansvar overfor en gruppe børn. Grupperne er aldersintegrerede; de store lærer at tage hensyn og de små lærer af de store.

Vi laver aktiviteter og projekter, der er afpassede til den enkelte gruppe.  Vi giver tid og ro til fordybelse og det, at være sammen om noget (fælles tredie)