Personalet

Personalet i Horne Børnehus består af fire pædagoger, to medhjælpere - samt en leder.

Vibeke Kryssing Tingberg Munck - skoleleder og leder for hele Brahesminde Landsbyordning

Tlf. 72 53 39 42

Dorte Barber - leder af afdeling Horne Børnehus

Laver af og til mad/boller til børnene og spiller guitar, når tiden tillader det. 

Tlf. 72 53 45 50

Tove - pædagog

Tove  er også sprogpædagog og har små grupper, flere gange om ugen, hvor der øves/leges med sprog

Hun er ligeledes den, der laver skolebørnsaktiviteter, for eksempel skrivedans, sproglig opmærksomhed og andet.

Ole - pædagog

Ole brænder for natur. Han er fast tilknyttet Naturgruppen

Han laver også for digital læring.

Helle - sprogpædagog

Helle brænder for den sproglige udvikling. Hun elsker bøger og historier,
men også leg og bevægelse.

Helle er den, der som regel, tager imod nye børn. 

Anne - pædagogmedhjælper

Idemager. Elsker projekter med børnene. Anne brænder for det enkelte barns trivsel.

Hun er meget kreativ sammen med børnene.

Anne brænder for Grønne Spirer. Hun skriver handleplaner sammen med Sonja.

Sonja - pædagogmedhjælper

Brænder for børnenes generelle trivsel. Sonja har altid øje på det enkelte barn.

Bruger meget tid på leg og bevægelse.

Sonja og Anne rapporterer årligt til Friluftsrådet, når vi skal ansøge om det grønne flag.

 

 

Kamilla - pædagog

Kamilla er legepædagogen. Hun synger også gerne med børnene.

Hun er optaget af, hvad der rør sig i børnegruppen og god til at gribe bolde